w życiu kieruję się
miłością do różnorodności
i nieustającym zaciekawieniem
tym, co ludzkie

w życiu kieruję się
miłością do różnorodności
i nieustającym
zaciekawieniem
tym, co ludzkie

Monika Dąbrowska

terapeutka TSR (certyfikat PSTTSR), praktyk uważności, edukatorka

Prowadzę konsultacje i terapię krótkoterminową dla osób dorosłych. 
Jeżeli jesteś w kryzysie, w zmianie lub trudności, to zapraszam - porozmawiajmy o rozwiązaniach.
 • podejście
 • wykształcenie
 • kształcenie terapeutyczne
 • doświadczenie
 • obszary pracy
Psychoterapia jest dla mnie uważnym towarzyszeniem drugiej osobie na drodze do zmiany, w przejściu przez kryzys lub pokonaniu trudności. Podczas sesji terapeutycznych tworzę dla osoby z którą pracuję bezpieczną przestrzeń, w której może skupić się na budowaniu rozwiązań w oparciu o indywidualne zasoby i być w autentycznym kontakcie ze swoimi emocjami, potrzebami i wartościami. Zapraszam do partnerskiej relacji terapeutycznej, opartej na autentyczności, życzliwości i szacunku.

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w ujęciu integracji asymilatywnej (korzystam z elementów i technik różnych modalności terapeutycznych). Stosuję podejście TSA (Trauma Sensitive Approach), NVC (porozumienie bez przemocy), czerpię z neuronauki oraz włączam do pracy praktyki Mindfulness oparte na dowodach naukowych.
Z wykształcenia jestem pedagogiem dorosłych. Uzyskałam tytuł magistra pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam specjalności ukierunkowane na wspieranie rozwoju osób dorosłych - andragogikę i pedagogikę pracy.
Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Ukończyłam całościowe kształcenie terapeutyczne w ośrodkach akredytowanych przez PSTTSR i otrzymałam certyfikat terapeuty TSR przyznawany przez stowarzyszenie. W pracy kieruję się kodeksem etyki oraz standardami pracy w nurcie TSR. Korzystam z regularnej superwizji indywidualnej i grupowej oraz z interwizji w gronie terapeutów TSR.

Cały czas doskonale swoje kompetencje poprzez udział w konferencjach branżowych, szkoleniach i warsztatach. Szczególnym obszarem mojego rozwoju zawodowego jest edukacja w zakresie terapii następstw traumy i regulacji układu nerwowego. Ukończyłam Studium Interwencji Kryzysowej oraz Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie.
Pierwsze doświadczenia w pracy pomocowej zdobyłam jako wolontariuszka w Zespole Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej. 

Odbyłam roczny staż kliniczny w Centrum Pomocy Specjalistycznej przy Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, podczas którego samodzielnie prowadziłam konsultacje w nurcie TSR, a moją pracę poddawałam stałej superwizji.

W latach 2017-2020 pracowałam w Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego przy Fundacji ITAKA. 

W ramach indywidualnej praktyki od stycznia 2020 r. pracuję z osobami prywatnie lub przez współpracę z firmami, które zapewniają swoim pracownikom możliwość doraźnej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu.

W latach 2007-2016 pracowałam w ramach HR, w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników. Swoje doświadczenie wykorzystuje obecnie wspierając organizacje poprzez: kameralne warsztaty oraz edukacyjne wydarzenia firmowe.

Najczęściej pracuję z osobami, które zgłaszają trudności związane z:
 • regulacją emocji
 • kryzysem
 • poczuciem utknięcia
 • depresją
 • emocjonalnym jedzeniem
 • stanami lękowymi / atakami paniki
 • długotrwałym stresem
 • nawiązywaniem i utrzymywaniem bliskich relacji
 • następstwami traumy
 • niskim poczuciem własnej wartości
Wspieram również osoby, które w dorosłości otrzymały diagnozę ASD, ADHD/ADD.

Monika Dąbrowska

terapeutka TSR (certyfikat PSTTSR), praktyk uważności, edukatorka

Prowadzę konsultacje i terapię krótkoterminową dla osób dorosłych. Jeżeli jesteś w kryzysie, w zmianie lub trudności, to zapraszam - porozmawiajmy o rozwiązaniach.

podejście

Psychoterapia jest dla mnie uważnym towarzyszeniem drugiej osobie na drodze do zmiany, w przejściu przez kryzys lub pokonaniu trudności. Podczas sesji terapeutycznych tworzę dla osoby z którą pracuję bezpieczną przestrzeń, w której może skupić się na budowaniu rozwiązań w oparciu o indywidualne zasoby i być w autentycznym kontakcie ze swoimi emocjami, potrzebami i wartościami. Zapraszam do partnerskiej relacji terapeutycznej, opartej na autentyczności, życzliwości i szacunku.

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w ujęciu integracji asymilatywnej (korzystam z elementów i technik różnych modalności terapeutycznych). Stosuję podejście TSA (Trauma Sensitive Approach), NVC (porozumienie bez przemocy), czerpię z neuronauki oraz włączam do pracy praktyki Mindfulness oparte na dowodach naukowych.

obszary pracy

Najczęściej pracuję z osobami, które zgłaszają trudności związane z:
 • regulacją emocji
 • kryzysem
 • poczuciem utknięcia
 • depresją
 • emocjonalnym jedzeniem
 • stanami lękowymi / atakami paniki
 • długotrwałym stresem
 • nawiązywaniem i utrzymywaniem bliskich relacji
 • następstwami traumy
 • niskim poczuciem własnej wartości
Wspieram również osoby, które w dorosłości otrzymały diagnozę ASD, ADHD/ADD.

wykształcenie

Z wykształcenia jestem pedagogiem dorosłych. Uzyskałam tytuł magistra pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam specjalności ukierunkowane na wspieranie rozwoju osób dorosłych - andragogikę i pedagogikę pracy.

kształcenie terapeutyczne

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Ukończyłam całościowe kształcenie terapeutyczne w ośrodkach akredytowanych przez PSTTSR i otrzymałam certyfikat terapeuty TSR przyznawany przez stowarzyszenie. W pracy kieruję się kodeksem etyki oraz standardami pracy w nurcie TSR. Korzystam z regularnej superwizji indywidualnej i grupowej oraz z interwizji w gronie terapeutów TSR.

Cały czas doskonale swoje kompetencje poprzez udział w konferencjach branżowych, szkoleniach i warsztatach. Szczególnym obszarem mojego rozwoju zawodowego jest edukacja w zakresie terapii następstw traumy i regulacji układu nerwowego. Ukończyłam Studium Interwencji Kryzysowej oraz Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie.

doświadczenie

Pierwsze doświadczenia w pracy pomocowej zdobyłam jako wolontariuszka w Zespole Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA oraz w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
 
Odbyłam roczny staż kliniczny w Centrum Pomocy Specjalistycznej przy Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, podczas którego samodzielnie prowadziłam konsultacje w nurcie TSR, a moją pracę poddawałam stałej superwizji.

W latach 2017-2020 pracowałam w Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego przy Fundacji ITAKA. 

W ramach indywidualnej praktyki od stycznia 2020 r. pracuję z osobami prywatnie lub przez współpracę z firmami, które zapewniają swoim pracownikom możliwość doraźnej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu.

W latach 2007-2016 pracowałam w ramach HR, w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników. Swoje doświadczenie wykorzystuje obecnie wspierając organizacje poprzez: kameralne warsztaty oraz edukacyjne wydarzenia firmowe.

kontakt

pomocne rozmowy
Monika Dąbrowska
+48 517 873 719
monika@pomocnerozmowy.pl

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych jest Studio MAKOTO Monika Dąbrowska. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Dane przetwarzane są w celu: odpowiedzi na zainicjowany kontakt, możliwości nawiązania kontaktu w przyszłości oraz w celach archiwizacyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.