W życiu kieruję się miłością do różnorodności i nieustającym zaciekawieniem tym, co ludzkie.

Monika Dąbrowska – terapeutka TSR (certyfikat PSTTSR), edukatorka, praktyk uważności

podejście

Terapia jest dla mnie uważnym towarzyszeniem drugiej osobie na drodze do zmiany, w przejściu przez kryzys lub pokonaniu trudności. Podczas sesji terapeutycznych tworzę dla osób z którymi pracuję bezpieczną przestrzeń, w której można skupić się na budowaniu rozwiązań w oparciu o indywidualne zasoby i być w autentycznym kontakcie ze swoimi emocjami, potrzebami i wartościami. Ważne jest dla mnie tworzenie kontekstu wolnego wyboru, który wspiera odzyskiwanie lub wzmacnianie osobistej sprawczości. Zapraszam do współpracy terapeutycznej, opartej na autentyczności, życzliwości i szacunku.

sposób pracy

Prowadzę krótkoterminową terapię indywidualną dla osób dorosłych. Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, który integruję z podejściem NVC (ang. Nonviolent Communication, Porozumienie bez Przemocy). W pracy terapeutycznej inspiruję się podejściem egzystencjalnym, narracyjną terapią więzi oraz systemem wewnętrznej rodziny. Czerpię również z neuronauki oraz praktyk mindfulness i regulacji układu nerwowego opartych na dowodach naukowych. W pracy kieruję się kodeksem etyki Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

edukacja

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna (specjalności ukierunkowane na wspieranie rozwoju osób dorosłych – andragogika i pedagogika pracy). Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Ukończyłam całościowe kształcenie terapeutyczne w ośrodkach akredytowanych przez PSTTSR i otrzymałam certyfikat terapeuty TSR przyznawany przez Stowarzyszenie. Ukończyłam również Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie oraz Studium Interwencji Kryzysowej. Korzystam z regularnej superwizji. Uzupełniam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach z obszaru psychoterapii.

doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam w: Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Fundacji ITAKA oraz podczas rocznego stażu klinicznego w Centrum Pomocy Specjalistycznej przy Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W latach 2017-2020 pracowałam w Całodobowym Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. Od stycznia 2020 r. prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną.

dodatkowe informacje

Pracuję również w ramach zespołu Ośrodka Terapii Integri TSR. Poza pracą terapeutyczną od ponad 15 lat prowadzę warsztaty w obszarze empatycznej komunikacji, rozwoju osobistego i zarządzania. Prowadzę również webinary psychoedukacyjne oraz piszę artykuły poświęcone tematyce pielęgnowania wewnętrznej relacji ze sobą i uważności. Współpracuję z akredytowanym przez PSTTSR ośrodkiem szkoleniowym Integri TSR, gdzie sporadycznie prowadzę zajęcia w ramach Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (poziom podstawowy).