Terapia indywidualna

Wierzę, że jakość naszego życia zależy od jakości naszych relacji – zarówno międzyludzkich, jak i tej wewnętrznej, relacji ze sobą. Zapraszam do partnerskiej relacji terapeutycznej, opartej na autentyczności, zaciekawieniu i szacunku.

sposób pracy

Prowadzę terapię krótkoterminową dla osób dorosłych – indywidualną oraz relacji i związków. Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, który integruję z podejściem NVC (ang. Nonviolent Communication, Porozumienie bez Przemocy). W pracy terapeutycznej inspiruję się podejściem egzystencjalnym, narracyjną terapią więzi oraz systemem wewnętrznej rodziny. Czerpię również z neuronauki oraz praktyk mindfulness i regulacji układu nerwowego opartych na dowodach naukowych. W pracy kieruję się kodeksem etyki Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

edukacja

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna (specjalności ukierunkowane na wspieranie rozwoju osób dorosłych – andragogika i pedagogika pracy). Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Ukończyłam całościowe kształcenie terapeutyczne w ośrodkach akredytowanych przez PSTTSR i otrzymałam certyfikat terapeuty TSR przyznawany przez Stowarzyszenie. Ukończyłam również Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie oraz Studium Interwencji Kryzysowej. Korzystam z regularnej superwizji. Uzupełniam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach z obszaru psychoterapii.

doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam w: Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Fundacji ITAKA oraz podczas rocznego stażu klinicznego w Centrum Pomocy Specjalistycznej przy Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W latach 2017-2020 pracowałam w Całodobowym Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. Od stycznia 2020 r. prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną.

dodatkowe informacje

Poza pracą terapeutyczną od ponad 15 lat prowadzę warsztaty w obszarze empatycznej komunikacji, rozwoju osobistego i zarządzania. Prowadzę również webinary psychoedukacyjne oraz piszę artykuły poświęcone tematyce pielęgnowania wewnętrznej relacji ze sobą i uważności.

cennik i zapisy

Spotkania prowadzę online.

Zapisy dostępne przez formularz pod poniższym linkiem. Po wypełnieniu formularza, w ciągu 48 h otrzymasz maila z potwierdzeniem rezerwacji terminu, linkiem do spotkania, danymi do płatności oraz informacjami organizacyjnymi.

konsultacja / terapia indywidualna (50 minut)180 PLN

Dostępne terminy:
środy godz. 11.00